Lugol jodium het vergeten geneesmiddel wat bijna alles geneest.

Gezien de hogelijk giftige toestand waar de meeste mensen zich in bevinden, het snel veranderende milieu waar we in leven, en het ongelofelijke vermogen dat jodium heeft om de gezondheid van mensen te versterken en hun levens te verbeteren, besloot ik de volgende samenvatting te schrijven over jodium supplementatie als inleiding tot het onderwerp. De informatie hier gepresenteerd is gebaseerd op het voorlopig beschikbare onderzoek op deze draad van forumdiscussie over jodium en op de boeken Iodine: Why You Need It, Why You Can’t Live Without It (5de Editie) van Dr. Brownstein, en The Iodine Crisis van Lynne Farrow.
lugol

Jodium heeft het potentieel om uw gezondheid te transformerenJodium is een essentiële microvoedingsstof. Dit betekent dat elke afzonderlijke cel van ieder afzonderlijk persoon het nodig heeft. Evolutionaire biologen denken dat de consumptie van zeevoedsel, en derhalve opname van jodium, een belangrijke rol in de ontwikkeling van het menselijk brein en evolutie speelde. Jodium heeft ook fantastische antibacteriële, antikanker, antiparasitaire, antischimmel, en antivirale eigenschappen.
Helaas neemt jodiumdeficiëntie in onze moderne wereld onder de globale bevolking pandemische proporties aan vanwege jodium die vervangen wordt in onze lijven door gifstoffen uit onze omgeving zoals bromide, pesticiden, en voedingsadditieven. Moderne landbouwtechnieken hebben ook tot tekorten van jodium en andere mineralen in de bodem geleid. Zodoende hebben gewassen die geteeld zijn op jodiumarme grond een tekort aan jodium.

Bepaalde diëten en levenswijzen kan een persoon vatbaar maken voor jodiumtekort. Diegenen die veel bakproducten eten (brood, pasta, enz.) die grote hoeveelheden bromide bevatten, lopen risico. Hetzelfde geldt voor vegetariërs en diegenen die niet van zeevoedsel, zeegroenten of zout houden.

Volgens dr. Brownstein, auteur van Iodine: Why You Need It, Why You Can’t Live Without It, woont ongeveer een derde van de globale bevolking in een regio met een jodiumtekort. Hij en andere onderzoekers naar jodium hebben duizenden mensen getest, en vonden consistente resultaten: uit de testen van ongeveer 96% van de patiënten kwam een laag jodiumgehalte naar voren. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft jodiumtekort als de belangrijkste oorzaak van afwendbare geestelijke achterstand erkend. Jodiumtekort is vastgesteld als een aanzienlijk publiek gezondheidsprobleem in 129 landen en tot 72% van de wereldbevolking wordt getroffen door een kwaal door jodiumtekort.

Struma, tekort jodium

Jodium werd aan het zout toegevoegd om struma te voorkomen. Maar we weten nu dat de toegevoegde hoeveelheden weinig doen of tegenwicht bieden aan de vele andere vormen van ziekte De volgende ziekten zijn gerelateerd aan jodiumtekort:

borstkanker

 • schildklierkanker

 • eierstokkanker

 • baarmoederkanker

 • prostaatkanker

 • auto-immuun schildklieraandoeningen

 • hypothyreoïdie

 • fibrocystische borstziekte

 • ADHD

 • chronische vermoeidheid

 • fibromyalgie

Sterker nog, jodium wordt gebruikt om de volgende aandoeningen te behandelen:

 • ADHD

 • artherosclerose (aderverkalking)

 • borstziektes

 • ziekte van Dupuytren

 • overtollige slijmproductie

 • fibrocystische borsten

 • struma

 • aambeien

 • hoofdpijnen en migraine

 • fibromyalgie

 • chronische vermoeidheid

 • hypertensie (hoge bloeddruk)

 • infecties

 • keloïdes

 • leverziekten

 • nefrotisch syndroom

 • eierstokziekte

 • parotisbuis stenen

 • ziekte van Peyronie

 • prostaataandoeningen

 • vetcysten

 • schildklieraandoeningen

 • vaginale infecties

 • syfilis

 • vleesbomen

 • vergiftiging zware metalen (kwik, lood, arsenicum)

 • roodvonk

 • bronchitis en longontsteking

 • zwaarlijvigheid

 • depressie

 • borstpijn

 • eczeem

 • malaria

 • genito-urinaire ziektes

 • reuma

 • tonsillitis (ontstoken keelamandelen)

 • hoesten

 • maagpijnen

 • wazig gevoel in hoofd

 • allergieën

 • onregelmatige ongesteldheid

 • tandvleesontsteking

 • psoriasis

 • hartritmestoornissen

 • hoog cholesterol

 • verstopping

 • haaruitval

 • diabetes 2

 • oogproblemen

 • GERD

 • multiple sclerose

 • gastroparese

 • bacteriële overgroei dunne darm

 • enz. enz.!!!

Deze brede dwarsdoorsnede van aandoeningen verbeterden dankzij jodium supplementatie; dit is een belangrijke aanwijzing voor het belang van de voedingsstof en het wijdverspreide tekort.

Volgens Lynne Farrow, auteur van The Iodine Crises, gaat het medicinale gebruik van jodium 15.000 jaar terug in de tijd. Het was in de 19de eeuw de eerste behandeling waar men voor koos inzake tumoren en agressieve ziektes van obscure oorsprong. Farrow beargumenteert ook dat de notie dat gejodeerd tafelzout voldoet en aan onze dagelijkse behoeften tegemoetkomt de gevaarlijkste misvatting over jodium is. Volgens het onderzoek van Farrow en Brownstein wordt er slechts 10% jodium opgenomen, in het beste geval. Tegenwoordig vermijden de meesten bewerkt zout wat te wijten is aan bezorgdheid over hun gezondheid en vanwege de misvatting dat (elke soort) zout slecht is voor de cardiovasculaire gezondheid.

De ADH van jodium komt op 150 mcg (microgram, wat gelijk staat aan 0,15 mg), een gevestigde berekening gebaseerd op de hoeveelheid jodium de schildklier nodig heeft om struma te voorkomen. De behoeften van andere organen zijn niet meegerekend. Daar komt bij dat de effecten van wijdverspreide jodium-blokkerende verontreinigende stoffen geïntroduceerd in de vorige eeuw nooit zijn meegewogen in deze berekening.

Onze giftige wereld

Zelfs als u erin slaagt rond de vier pond vers zeevoedsel te consumeren om aan uw jodiumbehoefte te komen kunt u niet in een schone bel op deze planeet verblijven. De Fukushima kerncentrale ramp heeft waarschijnlijk bijna al het zeewier in de wereld verontreinigd, een belangrijke bron van jodium. Vanaf de jaren veertig tot de negentiger jaren zijn er 2.053 nucleaire explosies uitgevoerd over de gehele wereld en meer recentelijk de verarmd uranium munitie aangewend in Amerika’s oorlogen. Laten we ook Tsjernobyl niet vergeten.

Het is bekend dat radioactief jodium, gebruikt in vele medische procedures, het probleem van jodiumtekort verder zal verslechteren. Blootstelling aan vele chemicaliën daarbij opgeteld verhindert het binden van jodium in het lichaam (bijv. bromide, fluoride, chloride) wat het probleem verergert. Vele landen fluorideren hun water ondanks bewijs van gevaar voor de gezondheid. Wat nog erger is dat fluoride nog giftiger is bij een jodiumtekort.

 

fluor drinkwater

Ja, dit spul stoppen ze in het drinkwater. Gelukkig niet meer in ons land, maar fluoride wordt wel toegevoegd aan verschillende producten, zoals tandpastaHet goede nieuws is dat jodium supplementatie in de juiste hoeveelheden urinaire excretie van zware metalen zoals lood en kwik, verhoogt en een ontgiftend effect heeft door verhoogde excretie van fluoride, bromide en chloride derivaten. Dit is heel belangrijk daar broom, fluoride en chloride toxische halides zijn die concurreren met elkaar voor opname en het binden aan receptoren in het lichaam.

Perchloraat – een chlorineverbinding – beschadigt het jodiumtransport systeem in onze lichamen. Dit kan kanker veroorzaken en het immuunsysteem verzwakken, zelfs op lage niveaus. Perchloraat wordt in talloze industriële producten gebruikt – zowel alledaagse toepassingen zoals airbags en leerlooimiddelen als raketbrandstof.

Vergiftiging door broom wordt in verband gebracht met delirium, psychomotore retardatie, schizofrenie en hallucinaties. Mensen die broom binnenkrijgen voelen zich suf en apatisch en vinden het moeilijk om zich te concentreren. Bromide kan ook ernstige depressie, hoofdpijnen en prikkelbaarheid veroorzaken. Deze symptomen kunnen al voorkomen met lage broomniveaus in het dieet.

Dr. Brownstein legt uit hoe broom de benutting van jodium in de schildklier in de weg staat, en op elke locatie waar jodiumconcentraties zich bevinden. Vanwege de verstoring van jodiumbinding in het lijf staan broom en fluoride bekend als “goitrogenen” – ze bevorderen de vorming van struma. Broom en fluoride zijn giftige substanties zonder enig therapeutisch nut in onze lichamen. Broom, een bekend carcinogeen, kan zich ook binden aan jodiumreceptoren in de borst. Vrouwen met borstkanker hebben veel grotere hoeveelheden van de toxische halides broom en fluoride vergeleken met vrouwen zonder borstkanker. Aan de andere kant heeft jodium antikanker eigenschappen.

Vrouwenborsten zijn belangrijke locaties voor jodiumopslag. Het onderhouden van toereikende jodiumniveaus zijn noodzakelijk om zich van een goed functionerende schildklier en normale structuur te verzekeren.

Zoals dr. Brownstein rapporteert:

Alle klieren van het lijf zijn afhankelijk van toereikende jodiumniveaus om optimaal te functioneren. Dierenstudies hebben problemen met de bijnieren, de thymusklier, de eierstokken, de hypothalamus en hypofyse-as aangetoond, alsmede het gehele hormoonstelsel, wanneer er sprake is van jodiumtekort. In feite hebben de eierstokken de een na hoogste concentratie van jodium in het lijf naast de schildklier. Een jodiumtekort zal leiden tot een ongebalanceerd hormoonstelsel. Het is onmogelijk om een gebalanceerd hormoonstelsel te hebben zonder voor een toereikende jodiuminname te zorgen.

Medische ‘iodo-fobie’

Volgens dr. Guy E. Abraham, heeft ‘medische iodofobie’ – de ongegronde angst voor het gebruik en het aanbevelen van anorganische, niet-radioactieve jodium/jodide – wellicht meer dood en verderf gezaaid dan beide wereldoorlogen tezamen door het verhinderen van betekenisvol klinisch onderzoek naar de dagelijkse hoeveelheid jodium nodig voor optimaal lichamelijke en mentale gezondheid.

 

schildklier

Wie zei ons dat onze schildklierfunctie zo belangrijk was en een van de sleutels is voor een goede gezondheid?Abraham was een van de leidende onderzoekers van de wereld naar jodium, suggererende dat de benodigde dagelijkse inname van jodium nodig om jodiumsufficiëntie voor het hele lichaam in stand te houden13 mg per dag bedraagt. Bij sufficiëntie herbergt de schildklier een totaal van ongeveer 50 mg jodium. De schildklier heeft ongeveer 6 mg per dag nodig voor sufficiëntie. De borsten hebben tenminste 5 mg jodium nodig; dan blijft 2 mg jodium over voor de rest van het lichaam. Anderen stellen voor, gebaseerd op het onderzoek van dr. Guy E. Abraham, dat gezonde personen 1-3 mg per dag als onderhoudsdosis nodig hebben. Dit ligt nog steeds boven de ADH van 150 ug jodium per dag!

Vele gezondheidszorg-professionals zijn bang voor jodium vanwege hun onwetendheid omtrent zijn biochemie en fysiologie. Men heeft hen wijsgemaakt dat jodium hypothyreoïdie veroorzaakt, terwijl in werkelijkheid het helpt de functie van de schildklier te normaliseren. Een van de redenen voor deze misvatting is het gevolg van hoge TSH niveaus in jodiumtherapie. TSH (Thyreoïdstimulerend hormoon) is een test om de functie van de schildklier te bewaken. Het stijgt doorgaans als er sprake is van hypothyreoïdie. Echter, zoals dr. Brownstein uiteenzet:

TSH heeft nog een functie bezijden het stimuleren van de productie van het schildklierhormoon. Het helpt ook bij het stimuleren van de productie van het lichaam van jodiumtransport molecules – de natrium-jodium-symporter (NJS). Zonder voldoende hoeveelheden NJS zou jodium de cellen niet binnen kunnen komen en gebruikt worden. Echter, wanneer deze persoon begint te supplementeren met jodium moet de extra jodium nu de cellen in gebracht worden. Een manier waarop het lichaam dit zal bereiken is het verhogen van de productie van TSH om meer NJS te stimuleren. […]

Hoe lang blijft TSH verhoogd? Ik heb ontdekt dat TSH wellicht verhoogd blijft tot 6 maanden voordat het naar het normale niveau zakt. Hoe hoog stijgen TSH niveaus? Het normale TSH niveau varieert van 0,5-4,5mlU/L. Ik heb meegemaakt dat TSH niveaus stegen tot 5-30mlU/L voor een tijd, soms tot een half jaar – voordat het terugzakte naar het normale bereik. […] Het TSH zal terugvallen naar het referentiebereik nadat de schildklier is verzadigd met jodium.

Jodium veroorzaakt geen hypothyreoïdie. Integendeel, de belangrijkste schildklierhormonen, T4 en T3, behoeven genoeg jodium om geproduceerd te worden. Als een persoon een jodiumtekort heeft mondt dit uit in hypothyreoïdie omdat er niet genoeg basismateriaal is om T4 en T3 te produceren. Supplementeren met jodium kan hypothyreoïdie verbeteren of zelfs verhelpen zonder het gebruik van synthetische medicijnen. Daarbij suggereert onderzoek dat het innemen van schildklierhormoon als er sprake is van jodiumtekort het jodiumtekort kan verergeren terwijl de stofwisselingssnelheid van het lichaam stijgt. Dr. Brownstein rapporteert hoe de inname van schildklierhormoon bij jodiumtekort het risico op borstkanker en mogelijkerwijs andere vormen van kanker doet toenemen. Alles wat jodiumvoorraden van het lichaam doet afnemen of de behoefte van het lijf aan jodium doet toenemen, daar kan tevoren van gezegd worden dat het zaken zal verergeren.

Een andere misvatting is dat jodium gecontra-indiceerd wordt bij auto-immuun schildklieraandoeningen zoals ziekte van Graves en Hashimoto. In werkelijkheid lopen degenen die jodium-deficiënt zijn verhoogd risico op het ontwikkelen van antilichamen tegen de schildklier. Auto-immuun ziekten – met inbegrip van schildklierziekten – zijn voorbeelden van excessief oxidatieve stress in het lichaam. Oxidatieve stress betekent ontsteking in het lijf en staat gelijk aan een brandend vuur. Je kunt het vuur blussen met het geschikte “water”: antioxidanten, onbewerkt zout, voedingsstoffen, een ontstekingsremmend dieet (glutenvrij, geen GGO’s, spaarzaam met koolhydraten EN genoeg dierlijk vet). Mensen geteisterd door auto-immuun ziekten moeten specifieke voedingsstoffen innemen tezamen met jodium om de schade veroorzaakt door zoveel oxidatieve stress en jodiumgebrek te genezen.

Bestaat er een aandoening waarbij jodium echt gevaarlijk is? Ja, en het is extreem zeldzaam. Mijn belangrijkste voormalige zorgen over jodium betreffen hetgeen dr. Brownstein in zijn boek deelde:

Veroorzaakt jodiumtherapie hyperthyreoïdie? Dat werd mij geleerd tijdens mijn studie medicijnen, met name bij patiënten die lijden aan auto-immuunziekten zoals Graves of de ziekte van Hashimoto. Jonge dokters in opleiding leren dit nog steeds. Dus, laat me de vraag beantwoorden: Haast nooit. Mijn partners en ikzelf schatten dat gedurende 12 jaar minder dan 10 van de duizenden behandelde patiënten hyperthyreoïdie kregen toen ze jodium kregen toegediend.

Wanneer ik colleges geef aan dokters zeg ik tegen ze dat een aandoening in het bijzonder mensen vatbaar kan maken voor jodium-geïnduceerde hyperthyreoïdie. Deze aandoening komt voor in een patiënt die een autonoom functionerende knobbel heeft in zijn schildklier. Soms wordt dit een hete nodule genoemd op een schildklierscan.

Een autonoom functionerende knobbel valt niet onder de feedback controle van de hypofyse en de hypothalamus. Het functioneert onafhankelijk van de schildklier. Wanneer jodium aanwezig is kunnen deze nodules jodium opnemen en overvloedige hoeveelheden schildklierhormoon produceren leidende tot hyperthyreoïdie. Deze aandoening kan gediagnoseerd worden met een schildklierscan. Het wordt echter het frequentst gediagnoseerd na een jodiumtherapie proef en de patiënt hyperthyreoïde wordt nadat hij de eerste paar doses heeft genomen.

Hoe behandel je een patiënt met een autonoom functionerende schildklierknobbel? Deze patiënten moeten jodiumsupplementen en voedsel (zoals zeegroenten) dat veel jodium bevat mijden TOTDAT de nodule operatief wordt verwijderd.

Gezien de heersende misvattingen over zo’n extreem heilzame substantie als jodium, kan men het wenselijk vinden om te overwegen hoe briljante kennis en het gebruik ervan wellicht opzettelijk wordt onderdrukt. Zoals al eerder werd waargenomen en geanalyseerd op SOTT.net zijn er talrijke manieren waarop de westerse allopathische aanpak mensen op weg naar een werkelijk gezond leven op een dwaalspoor brengt. Onder hen zijn de voordelen van een laag koolhydraat hoog vet dieet, supplementatie met vitamines en andere essentiële voedingsstoffen, de wijzen en redenen van ontgiften, enz. Maar gezien de gigantische bedragen en macht die Big Pharma en andere industrieën gerelateerd aan gezondheid hiermee kunnen verkrijgen door mensen in feite ongezond te houden is het niet vreemd dat velen van ons dat nog steeds zijn.

Maar uiteindelijk, of nu de onwetendheid van de grotere moderne medische gemeenschap om jodium en andere holistische genezende benaderingen in te zetten te wijten is aan simpele onwetendheid, of verfoeilijke doelen dient, ligt het feit er nu eenmaal, dat in het licht van deze informatie van onschatbare waarde over jodium, we ervoor kunnen kiezen om verantwoordelijkheid te nemen voor onze gezondheid met deze krachtpatser-benadering. Maar de keuze is natuurlijk aan ons.

Jodiumprotocol

Neem genoeg jodium in. Zoals hierboven vermeld verstrekt de ADH van jodium bij lange na niet genoeg voor het lijf. De meeste mensen hebben dagelijks 12-50 mg. van een combinatie van jodide en jodium in de vorm van Lugol’s oplossing nodig. Anderen hebben veel minder nodig. Er zijn verschillende percentages van Lugol’s oplossing voorhanden, maar maakt u zich hier niet te druk over. U kunt de volgende tabel als een globale leidraad gebruiken.

 

lugol iodine content

© breastcancerchoices.org
Lugol’s inhoud per druppel/Jodium/Jodide/Totaal Begin met een enkele druppel Lugol’s oplossing na het ontbijt en bouw het op met een druppel om de twee dagen totdat u zich goed voelt en in balans. Beginnende met de laagste dosis en het opbouwende terwijl ontgiftingsverschijnselen worden beheerd zou redelijk zijn. Vermijd Lugol na 4 uur ’s middags in te nemen daar het energie kan geven en voor slapeloosheid kan zorgen als het te laat wordt ingenomen. Antimicrobiële doses voor Lugol’s oplossing en kaliumjodide worden ook besproken in de forum thread over jodium.

Neem vitamines B2 (riboflavine) en B3 (niacinamide) in om het NADPH- systeem te stimuleren zodat het op de juiste manier functioneert – dit helpt jodium op de goede manier te metaboliseren, verlaagt de vorming van schadelijke auto-antilichamen en zorgt voor voldoende energieproductie in de vorm van ATP. Hoeveel? 100 mg van B2 en 500 mg van B3 twee keer per dag.

Neem antioxidanten in om het vuur van oxidatieve beschadiging te verlagen. Vitamine C 3-10 gram gedurende de dag. Neem 3 gram vitamine C in tenminste een uur na uw Lugol dosis, het liefst twee uur later. U kunt de dosis herhalen mits uw darmen het tolereren als er sterke ontgiftingsreacties zijn ontketend door jodium. Vermijd om vitamine C in te nemen na 4 uur ’s middags daar het slapeloosheid kan veroorzaken vanwege zijn energie-opwekkende effect.

Neem magnesium in, 300-600 mg. per dag. Magnesium helpt bij ontgiftingsreacties daar het deelneemt aan 300+ ontgiftingspaden in het lijf. Magnesium werkt ook tegen een overmaat aan intracellulaire calciumniveaus die oxidatieve stress verergeren. Magnesium glycinaat heeft de voorkeur.

Neem 200 mcg selenium of L-selenomethionine dagelijks in. Veilig bereik: 100-400 mcg. Toereikende seleniumniveaus zijn noodzakelijk voor het reguleren van de schildklierwerking en de stofwisseling van jodium. Bij een seleniumtekort kunnen zich auto-immuun schildklieraandoeningen ontwikkelen. Selenium is belangrijk voor het activeren van schildklierhormonen en het verlaagt bijeffecten van jodiumtherapie.

Bescherm de lever. Neem N-acetylcysteine (NAC) in (600-1200 mg dagelijks), alfaliponzuur (200-600) mg of mariadistel.

Drink genoeg water en water met onbewerkt zout om bromide te ontgiften. Chloride is een effectieve concurrerende vertrager van toxische bromide en onbewerkt zout staat gelijk aan natriumchloride. Het is onmogelijk om bromideverbindingen uit het lichaam te verwijderen als u geen onbewerkt zout binnenkrijgt, zo’n 1-1,5 theelepel per dag. Voldoende inname van onbewerkt zout in het lijf is ook essentieel om ontstekingsopwekkende oxidatieve stress te minimaliseren. Neem ten minste een kwart theelepel onbewerkt zout in 240 ml water wanneer u opstaat en ten minste twee keer per dag. Zorg ervoor dat u uw Lugol’s later inneemt dan het gezouten water, ten minste 40 minuten – 1 uur.

In het kort,

1/2 tot 1 theelepel zee- of himalayazout in  een groot glas water als u opstaat of later op de dag.

Lugol’s  jodium 5% begin met 1 druppel per dag in een glas water. Normaal gesproken verhoog je de dosis met 1 druppel per week tot minimaal 4 druppels. Indien het lichaam aangeeft dat de detox te snel gaat dan blijf je op de mindere dosis en of sla je een paar dagen over.  Neem het niet later in dan 4 uur ’s middags (het geeft energie waardoor het mogelijk is dat je niet  kunt slapen).
200 mg B2 (riboflavine) per dag. Kan verspreid worden over twee doses met uw Lugol’s.
1000 mg B3 (niacinamide) verspreid over twee doses met Lugol’s.
200 mcg selenium (niet meer!) EEN KEER per dag met ochtenddosis.
3 tot 10 gram vitamine C – verdeel dit over twee doses in te nemen een uur na Lugol’s.
500 mg magnesium – glycinaat is fantastisch – ’s avonds in te nemen.
Bescherm de lever met NAC, alfaliponzuur en/of mariadistel.


Troubleshooting ontgifting

Symptomen van bromidetoxiciteit kunnen aanwezig zijn zelfs met lage niveaus van bromide in het dieet. Als er een jodiumtekort is wordt bromidetoxiciteit versneld. Helaas komt bromidetoxiciteit heel vaak voor. Het wordt gebruikt als een antibacterieel middel voor zwembaden en warme baden. Het wordt ook gebruikt in pesticiden en in sommige medicijnen. Bromidetoxiciteit leidt tot schildklierproblemen inclusief auto-immuun aandoeningen. Het lichaam kan alleen bromide elimineren als er voldoende jodium beschikbaar is.

Een enkele druppel Lugol’s oplossing zet het ontgiften van broom opgeslagen in uw lichaam in gang. Broom ontgiftingsreacties door jodium kunnen inhouden:

 • trillende oogleden

 • trillende voeten

 • tintelingen in handen en voeten

 • donkere gedachten

 • depressie

 • angst

 • emotionaliteit

 • zweren en sneden in mond en op tong

 • acne-achtige wondjes (zink kan hierbij helpen)

 • sneetjes op de huid

 • haarverlies

 • wazig brein

 • pijnen

 • uitslag

 • metaalachtige smaak

 • sinuspijn

 • rode kleine bultjes

 • loopneus

 • hoofdpijn

 • verdoving

 • lethargie

 • vreemde sliksensatie

 • lichaamsgeur

 • ongewone kleur urine of geur

 • droge mond

 • urethrale spasmes

 • regelmatig urineren wat gewoonlijk voor urinaire infectie wordt aangezien

 • diarree

 • verstopping

 • zichtsverandering

 • prikkelbaarheid

 • toegenomen speekselproductie

 • veranderingen in dromen

 • hormoonveranderingen

 • nierpijn

 • gevoelige borsten

en zo verder.

Om deze ontgiftingssymptomen te verzachten, zorg ervoor dat u genoeg gezouten water drinkt en neem ten minste de aanbevolen supplementen hierboven opgesomd in. U kunt jodium puls-doseren als u ten minste 48 uur geen jodium inneemt om uw lichaam en nieren de bromide te laten uitscheiden. Merk op dat als ontgiftingssymptomen ontstonden toen u uw jodiumdosis verhoogde u altijd een lagere dosis kunt nemen.

Als u een FIR sauna deken heeft kunt u die gebruiken om te helpen bij het ontgiften van toxines gemobiliseerd door de jodium.

Doe altijd uw eigen onderzoek

Dit artikel vormt geen medisch advies noch is het een vervanging voor het doen van uw eigen onderzoek om zo juiste kennis over jodiumtherapie te vergaren.

Onze conclusie luidt dat wijdverspreide kennis over de vele voordelen van jodium onderdrukt wordt. Zelfs als jodium algemeen bekend is, is het nu duidelijk hoe zwaar het wordt ondergewaardeerd en hoe weinig bekend is over zijn potentieel om onze gezondheid te transformeren.

Leeslijst

Iodine: Why You Need It, Why You Can’t Live Without It (5de Editie) van Dr. Brownstein.
The Iodine Crisis van Lynne Farrow.
Iodine and Potassium Iodide thread, Cassiopaea forum.
Jodium publicaties op optimox.com.
Artikels gepubliceerd op Sott:

Commentaar: SOTT.net moedigt lezers aan om hun eigen onderzoek naar deze substantie te doen en, zoals altijd, eerst hun artsen te raadplegen voordat zij gaan experimenteren met jodiumsupplementatie.

 

 

Avatar

(Profile)

Gabriela Segura, M.D.

Gabriela Segura is geboren in een multi-etnische familie in Centraal-Amerika en studeerde af aan de Universiteit van Milaan als hartchirurg. Haar voortgaande avonturen in de medische wetenschap en alternatieve geneeswijzen hebben haar geleid naar Costa Rica, Spanje, Canada, Oezbekistan, Frankrijk en Italië. Haar favoriete hobby’s zijn onderzoek doen naar de werkelijke aard van onze wereld middels SOTT.net en tijd doorbrengen in de natuur. Haar artikelen zijn te vinden op The Health Matrix.

https://youtu.be/58VAgCTXHPE